india australia test match

1 min read

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଇଦାନରେ ଅଧିକ ସମୟ...