Ichchapuram

ଇଚ୍ଛାପୂରମ: ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଚ୍ଛାପୂରମରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ। ଗ୍ରାନାଇଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଯିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବ୍ରିଜ । ୧୯୨୯ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ...