Ice Cream Stick

ପୁରୀ: ଆଇସକ୍ରିମ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୀର ବେଶ । ଝଟକୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ପ୍ରତିଛବି । ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ।...