goddess durga puja with rituals zodiac sign

1 min read

ଦୁର୍ଗାପୁଜା ୨୦୨୧: ଧର୍ମରେ ମାତୃପୂଜାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମାତୃପୂଜାର ମହାର୍ଘ ଅବସର । ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମମତାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା’ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା,...