Cultural encroachment

1 min read

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ସୀମା ପରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି । ଆସନ ଟଳମଳକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ପୁଣି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି...