BrahMos cruise

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ‘ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କୃଜ୍’ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଭାରତ । ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ବୀପରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ...