BOI

ପୁରୀ : ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୁଳିମାଡ଼ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୀ ଶାଖାରେ ଫୁଟିଛି ଗୁଳି । ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି...