Bodybuilder Steroids

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ବିଶ୍ୱ । ଭିଲେନ୍ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବେ ପରିଗଣିତ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...