black leopard satakoshia

ସାତକୋଶିଆ:  ଦୁଇ ଶାବକଙ୍କ ସହ ଠାବ ହେଲା କଳା କଲରାପତରିଆ ବାଘ। କଳା ରଙ୍ଗର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଠାବ ହୋଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ୨ ଶାବକଙ୍କ ସହ...