air hostess

1 min read

କାବୁଲ: କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁଣିଥରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏରିୟାନା କାବୁଲରୁ ଦେଶର ତିନୋଟି ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ଏହି...