#94fective

1 min read

କରୋନା ଭାଇରସର ଟିକା ନେଇ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର । କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଦିଗରେ ମଡେର୍ଣ୍ଣାର ଟିକା  ୯୪.୫ ପ୍ରତିଶତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା ଦାବି...

Close Bitnami banner