ବିହାର: ଛଟ୍ ପୂଜା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ସମସ୍ତିପୁରରେ ଛଟପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।

')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.