ପାରାଦୀପ: ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତୋରଣ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଖାପାଖି ୭୦ରୁ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି ।

')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.