Gtangster

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଭ ଅଗରେ ରହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେର ନାଁ । ୩ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ...

Close Bitnami banner