Slapping

1 min read

ପାରିସ୍: ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା କଣ ସମ୍ଭବ ? ହଁ ସମ୍ଭବ, ଏମିତି...