Pornography

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜର କଡା ଶାସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା...

Close Bitnami banner