Nicholas Puran

Nicholas Puran Saves Six By Diving Like Superman Batsman Shocked 1 min read

ଦୁବାଇ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୦ର ନବମ ମ୍ୟାଚରେ କିଙ୍ଗ୍ସ ଇଲେଭନ ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ...