ମିକ୍ସ ଭ୍ୟାକସିନକୁ ଜର୍ମାନୀର ଅନୁମତି: ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା, ମଡେର୍ଣ୍ଣା, ଫାଇଜର ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଟିକା ନେଇପାରିବେ

1 min read

ଜର୍ମାନୀ: ମିକ୍ସ ଭ୍ୟାକସିନ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଲା ଜର୍ମାନୀ । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀ ମିକ୍ସ ଟିକା ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା, ମଡେର୍ଣ୍ଣା ବା ଫାଇଜରର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଟିକାର ଦ୍ବିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଜର୍ମାନୀରେ ମିକ୍ସ ଭ୍ୟାକସିନ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତିର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାର ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଚନ୍ତି । ୟୁରୋପୀୟ ମେଡିସିନ ଲଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଜନ-ବାୟୋଏନ୍‌ଟେକ୍ ଓ ମଡେର୍ଣ୍ଣା M-RNA ଭ୍ୟାକସିନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଜର୍ମାନ ଚାନସେଲର ଏଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ ଜୁନ୍‌ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଡୋଜରେ ମଡେର୍ଣ୍ଣା ଟିକା ନେଇଥିଲେ ।

Opn Commnet Area

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner