ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ବିଜେପୁରରେ ଆଗୁଆ । ବିଜେଡି-୧୪୨୭୫ ବିଜେପି-୪୩୭୮ କଂଗ୍ରେସ-୫୬୯

')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.