Reallife

1 min read

ସିନେମା ପରଦାରେ ଅନେକ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିଥିବେ । ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି, ଦମଦାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିମୋଡ଼ରେ ରୋମାଞ୍ଚ । କିନ୍ତୁ ରିୟଲ୍ ଲାଇଫରେ...

Close Bitnami banner