International Space Station

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୬ମିନିଟ୍ ପାଇଁ  ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସାରା ଦେଶର କେବଳ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖାଯିବ । ତେବେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନର...

Close Bitnami banner