AusVsInd

1 min read

ଆଡିଲେଡ୍: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଯୁବ ଓପନର ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି...

Close Bitnami banner