apsara

1 min read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଗୋପାଲ ବର୍ମା ସତ୍ୟା,କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ନିଜ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରିଲରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅପସରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।...

Close Bitnami banner