Anti ship Missile

1 min read

ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆରବ ସାଗରରେ ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା । ମିସାଇଲଟିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମିସାଇଲ...

Close Bitnami banner