amazon to sell beer

1 min read

ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନକୁ ବିଅର ଓ ଓ୍ୱାଇନର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଏଣିକି ଦେଶରେ ଆମାଜନ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ...

Close Bitnami banner