Alien Virus

1 min read

ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଟି ଆଣିଛି ଚୀନର ମହାକାଶ ଯାନ ଚାଙ୍ଗ୍-ଇ-୫ । ପ୍ରାୟ ୧୭୩୧ ଗ୍ରାମ ନମୁନାକୁ ଲ୍ୟାବରେ ଯାଂଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଚୀନ ମହାକାଶ...

Close Bitnami banner