alibaba group

1 min read

ବେଜିଂ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଲିବାବା ଓ ଆଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପପତି ଜ୍ୟାକ୍ ମା ।  ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ...

Close Bitnami banner