Suhas Yathiraj

1 min read

ଟୋକିଓ: ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଦକ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ...