ଲଦାଖ୍‌ : ଲଦାଖ୍‌ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଭାବେ ଶପଥନେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଥୁର୍‌ । ୧୯୭୭ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍‌ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ମାଥୁର୍‌

')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.