ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଳବନ୍ଦୀ । ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଓ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷାଜଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

')}

Leave a Reply

Your email address will not be published.