ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା: SIT ହାତରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ସୋରଜ ଘରୁ ମିଳିଲା ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଗାମୁଛା।

1 min read

ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା: SIT ହାତରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ସୋରଜ ଘରୁ ମିଳିଲା ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଗାମୁଛା।

Opn Commnet Area

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner